27. 12. 2018 16:12 , článok bol aktualizovaný 27. 12. 2018 16:37 | BRATISLAVA/TASR, TV Markíza

VšZP ubezpečuje, že o jej poistencov bude postarané

Zmluvný spor medzi časťou ambulantných poskytovateľov a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou VšZP naďalej trvá.

Všeobecná zdravotná poisťovňa v Košiciach.
Všeobecná zdravotná poisťovňa v Košiciach. Foto: TASR

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) ubezpečuje, že o všetkých jej pacientov bude aj v budúcom roku postarané. Tvrdí, že od januára 2019 nebudú za vyšetrenie či vypísanie receptu platiť ani pacienti, ktorí navštívia lekára bez zmluvy s VšZP. Podľa poisťovne ide totiž o neodkladnú zdravotnú starostlivosť v prípade ochorenia alebo pri náhlej zmene zdravotného stavu pacienta.

"VšZP neodkladnú zdravotnú starostlivosť v zmysle zákona uhradí v plnom rozsahu, a to všetkým všeobecným lekárom, lekárom špecialistom, lekárňam aj pracoviskám, ktoré vykonávajú laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia," zdôrazňuje poisťovňa. Jej poistenec tak nebude platiť ani pri výdaji lieku v lekárni či za laboratórne a iné vyšetrenia, ktoré predpíše nezmluvný všeobecný lekár. Platí to aj v prípade vyšetrenia u lekára špecialistu, na ktoré ho poslal nezmluvný všeobecný lekár.

Ak si lekár predsa len od poistenca vypýta peniaze, VšZP úhradu za neodkladnú zdravotnú starostlivosť preplatí v plnej výške. A to na základe žiadosti s priloženým originálom dokladu o zaplatení od lekára alebo lekárne. "Úhradu VšZP preplatí zaslaním na účet do 15 dní od podania žiadosti," podotýka VšZP s tým, že tlačivo nájdu poistenci aj v pobočkách poisťovne.

Poisťovňa tiež pripomína fakt, že poistenec má v zmysle zákona právo na slobodný výber lekára. "To znamená, že ak by ho v niektorej nezmluvnej ambulancii odmietli vyšetriť, môže sa obrátiť priamo na pobočku VšZP, ktorá mu poskytne zoznam iných zmluvných ambulancií v jeho najbližšom okolí," vysvetľuje VšZP.

V prípade potreby môže ísť poistenec VšZP na vyšetrenie alebo si dať predpísať recept aj priamo do nemocnice, kde funguje nepretržite ústavná pohotovostná služba. Poisťovňa mu preplatí poplatok za návštevu pohotovosti.

Bližšie informácie získajú poistenci aj telefonicky na čísle 0850 003 003, prípadne osobne v ktorejkoľvek pobočke poisťovne.

 

Rozpor medzi ZAP a VšZP naďalej trvá

Zmluvný spor medzi časťou ambulantných poskytovateľov a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) naďalej trvá. Posun neprinieslo ani štvrtkové trojstranné stretnutie ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD), vedenia poisťovne a Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), poukazujúceho na približne 1000 lekárov, ktorí nemajú podpísané zmluvy s VšZP.

Predstavitelia ZAP po stretnutí vyjadrili sklamanie z toho, že ministerka ako zástupca jediného akcionára VšZP neurobila kroky voči „protizákonnému konaniu" poisťovne. "Zaň pokladáme to, že VšZP jednostranne odmietla rokovať o obsahu zmlúv v období od 25. júna do 1. decembra 2018, kedy sa naši poskytovatelia dostali do nezmluvného vzťahu, ale aj spôsob decembrových rokovaní, ktoré boli zo strany VšZP diktátom zmluvných podmienok, končiace sa oznámením o skončení rokovania," uviedla zástupkyňa ZAP Soňa Ostrovská.

Poskytovateľom vznikla v tomto období podľa jej slov finančná ujma, ktorú ZAP v mene poskytovateľov žiada doplatiť. Práve tieto chýbajúce doplatky sú dôvodom nepodpísania zmluvy na ďalšie obdobie.

Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková pred novinármi upozornila, že na takúto podmienku poisťovňa nemôže pristúpiť, je totiž v rozpore so zásadami hospodárenia s verejnými zdrojmi. "Spätný doplatok by bol v rozpore so zákonom, ako štatutár niečo také nemôžem podpísať," zdôraznila.

V prípade, že do konca roka 2018 medzi nezazmluvnenými poskytovateľmi a poisťovňou nepríde k dohode, hrozí podľa predstaviteľov ZAP, že pacient - poistenec VšZP u takéhoto lekára dostane síce odborné ošetrenie, no bez komfortu, na ktorý má nárok. "Pacient si bude musieť za ošetrenie zaplatiť a o refundáciu týchto nákladov na základe dokladu od lekára požiadať u samotnej poisťovne," ozrejmili.

Hlinková reagovala uistením, že pacientom bude uhradená celková starostlivosť. "Poskytovateľ by im nemal dávať bločky, ak sa to však stane, preplatíme to do 15 dní," zdôraznila generálna riaditeľka VšZP. Pre detailné informácie odporučila navštíviť web štátnej zdravotnej poisťovne.

Šéfka rezortu zdravotníctva po stretnutí zopakovala svoje slová zo štvrtka (20.12.), že nemôže a nebude vstupovať do rokovania o zmluvných podmienkach medzi poisťovňou a poskytovateľmi. Argumentáciu VšZP o nemožnosti spätného doplatku Kalavská akceptuje. Zároveň odsudzuje snahy zneužívať situáciu. "Aj podľa dnešných rokovaní sú zmluvy, ich dodatky akceptovateľné, sú dobré, sú vyhovujúce, preto prosím všetkých ambulantných poskytovateľov, ktorí ich doteraz nepodpísali, aby tak urobili a nenechali sa zneužívať na pozičné boje niektorých indivíduí," zdôraznila Kalavská.

O počte poskytovateľov, ktorí s VšZP nemajú dohodu, informuje poisťovňa i ZAP odlišne. Kým poisťovňa tvrdí, že aj v týchto dňoch podpisujú zmluvy ďalší lekári, ZAP naopak hovorí o tom, že stúpa počet tých, ktorí chcú už podpísanú zmluvu vypovedať ako dohodu urobenú pod nátlakom.

Ministerka poprosila lekárov, aby sa sústredili na pacienta

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa dnes stretla so zástupcami Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) a vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a na spoločnom stretnutí si vypočula obe strany. Šéfka rezortu zdravotníctva hneď po tom, ako ju v piatok, 21.12., ZAP požiadal o stretnutie, ho zvolala hneď na najbližší pracovný deň.

"Prácu lekárov si vysoko vážim a nedovolím, aby sa destabilizoval ambulantný sektor, preto som si chcela vypočuť naraz obe strany," uviedla Andrea Kalavská.

Ministerka zdravotníctva opätovne zopakovala, že ako regulátor do zmluvných vzťahov ani do ich vyjednávania medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi nevstupuje a poprosila obe strany, aby našli riešenie, ktoré zabezpečí kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

"Ako ministerka zdravotníctva sa snažím a budem sa vždy snažiť o to, aby lekári dostávali za svoju prácu adekvátne zaplatené. Preto sme počas celého roka aktívne rokovali s ministerstvom financií, kde výsledkom bolo navýšenie do ambulantného sektora o 50 miliónov eur, je tu bezlimitné prostredie zo strany VšZP, zvýšila sa cena bodu. Preto prosím, sústreďme sa na pacienta a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nestresujme ho a rokovania, prosím, nech sa dejú korektne bez stresovania spoločnosti. Ak má jedna zo strán problém, prosím, nech si ho vydiskutujú, ale nech nezaťažujú tým pacienta," povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

"Všetci lekári združení v Zdravite, ktorých je približne 3 000, už dostali dodatky k zmluvám zo strany VšZP, ktoré sú podpísané. Ako lekár vyzývam zvyšné percento kolegov, aby podpísali zmluvy a nevnášali negatívne emócie do vzťahu lekár-pacient," povedal Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov.

"Dnes som si vypočula, že VšZP ponúka ambulantnému sektoru jedny z najlepších podmienok, preto opätovne prosím lekárov, aby sa sústredili na pacienta," povedala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.

Asociácia štátnych nemocníc ako aj Asociácia nemocníc Slovenska dnes zároveň vyhlásili, že v prípade potreby bude o pacientov, ktorých zvyšné percento lekárov združených v ZAP nepodpíše zmluvy, adekvátne postarané.

"Ubezpečujeme všetkých pacientov, že v prípade potreby bude o nich postarané a, samozrejme, budú mať poskytnutú plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť. Tento spor by však pacient v žiadnom prípade nemal pocítiť, pretože prioritnou povinnosťou každého lekára musí byť plnohodnotne sa postarať o všetkých svojich pacientov," povedal prezident Asociácie štátnych nemocníc Milan Maďar.

"Takisto opätovne ubezpečujeme, že v prípade potreby sme ochotní poskytnúť pacientom zdravotnú starostlivosť vo všetkých našich nemocniciach združených v Asociácií nemocníc Slovenska," vyjadril sa Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska.

"Ministerstvo zdravotníctva situáciu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni dôsledne a kontinuálne sleduje. Prioritou pre nás je, aby bola pacientom kontinuálne poskytovaná zdravotná starostlivosť s dôrazom na plnenie si zákonných povinností všetkých zúčastnených strán. Zdôrazňujem, že do zmluvných vzťahov ani do rokovaní s poisťovňami nevstupujeme. V prípade, že sa na základe Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonaného dohľadu v budúcnosti preukáže, že VšZP nepostupovala v súlade so zákonom stanoveným spôsobom, nemám problém vyvodiť adekvátne kroky voči zodpovedným," uzavrela ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z Domáce

Už ste čítali?