15. 04. 2017 08:12 | BRATISLAVA/TASR

Kedy sa prestáva v panelákoch kúriť? Môže za to dvojciferné číslo

Začiatok a koniec vykurovacej sezóny určuje vyhláška.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: Piotr Marcinski/shutterstock.com

Vonkajšie denné teploty sa v poslednom období veľa ráz šplhajú k 20 stupňom Celzia. Spotrebitelia sa často pýtajú, dokedy sa bude ešte kúriť.

Podľa vyhlášky sa vykurovacie obdobie končí 31. mája alebo keď vonkajšia teplota stúpne nad 13 stupňov Celzia počas dvoch za sebou nasledujúcich dní. Presný začiatok a koniec vykurovacej sezóny určuje podľa neho vyhláška ministerstva hospodárstva.

"Podľa nej začína sa vykurovacie obdobie 1. septembra a končí sa 31. mája v nasledujúcom roku. Dodávatelia tepla môžu prerušiť vykurovanie aj skôr, ale len za tých podmienok, že teplota vzduchu stúpne nad 13 stupňov Celzia počas dvoch za sebou nasledujúcich dní a zároveň predpoveď počasia pokles teploty pod túto hodnotu neočakáva," spresnil predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný.

Ak sa však vonku ochladí aj po oficiálnom ukončení vykurovacej sezóny, väčšina výrobcov a dodávateľov tepla je schopná vykurovanie pre odberateľov obnoviť.

Je však potrebné, aby správca o obnovenie dodávky tepla oficiálne požiadal dodávateľa, respektíve výrobcu tepla.

Dnešné systémy centrálneho zásobovania tepla podľa neho využívajú ekvitermickú reguláciu, ktorá na základe počasia a vonkajšej teploty upravuje teplotu vody vo vykurovacom zariadení.

Pokiaľ je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody sa automaticky zvýši. Naopak, keď je vonku teplejšie, teplota vody sa zníži. Vďaka nej je zabezpečený komfort vo vykurovanom priestore v závislosti od teploty okolia aj v tých ročných obdobiach, keď sú najväčšie výkyvy medzi nočnými a dennými teplotami, a súčasne neprichádza k prekurovaniu a vysokej spotrebe tepla v období, keď denné a nočné teploty predznamenávajú príchod teplejšieho počasia.

Kúrenie a peniaze zaň

"Termín oficiálneho ukončenia vykurovacej sezóny sa spája s termínom vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytu, teda aj vyúčtovaním nákladov za teplo a teplú úžitkovú vodu. Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správca povinný doručiť odberateľom vyúčtovanie najneskôr do 31. mája," zdôraznil Obšivaný.

Domácnosti podľa jeho slov najviac vo vyúčtovaní zaujímajú práve údaje o nákladoch na dodané teplo na vykurovanie a na prípravu teplej vody.

Radiátor a peniaze
Radiátor a peniaze Foto: Shutterstock.com
 

"Je potrebné vedieť, že dodávatelia tepla zodpovedajú za fakturáciu nákladov na teplo pre odberné miesto (dom) v zmysle zákona 657 z roku 2004. Správca zodpovedá za samotné rozúčtovanie nákladov na jednotlivé domácnosti, pričom sa riadia vyhláškou MH SR číslo 630 z roku 2005, ktorou sa pre rok 2016 ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla," podčiarkol.

Správca môže podľa Obšivaného spotrebiteľom vyúčtovať iba skutočné náklady za službu od výrobcu, respektíve dodávateľa tepla.

"Ak správca má iné náklady spojené s dodávkou tepla v danom dome, napríklad opravu ventilov, vyregulovanie systému rozvodov a podobne, mal by tieto náklady fakturovať v inej položke ako v cene za dodávku tepla," dodal.

Slovenský zväz výrobcov tepla je záujmovým združením právnických osôb - výrobcov tepla, ktoré vzniklo v novembri 1998. Poslaním zväzu je podpora podnikania v oblasti CZT, zastupovanie malých a stredných výrobcov tepla pri riešení problémov efektívnej výroby a dodávky tepla s cieľom dosiahnuť prijateľné podmienky pre podnikanie v tejto oblasti.

Komentáre ( 0)

 


Už ste čítali?