08. 08. 2019 06:00 | BRATISLAVA/Katarína Kiššová

Poplatky za potvrdenie o návšteve u lekára? Pozrite sa, za čo si ambulancie môžu účtovať peniaze

V poplatkoch u lekárov majú zvyčajne pacienti chaos.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: Lucky Business/shutterstock.com

Ide vaše dieťa do prvého ročníka? Plánuje ísť na školský výlet? Alebo si chcete urobiť vodičák? To je len niekoľko z mnohých situácií, kedy potrebujete potvrdenie o zdravotnom stave od lekára. Mnohých však prekvapí výška poplatkov, ktoré v ambulancii zaplatia za obyčajný papier.

Do škôlky potrebujete potvrdenie

Poplatky u lekárov sú nekonečný príbeh. Naposledy ministerstvo zdravotníctva zakázalo vyberať poplatky za objednanie. V súčasnosti je zakázané vyberať poplatky aj za vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu, za vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu, za potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka, za výmenný lístok k špecialistovi a za prednostné vyšetrenie.

V prípade, že vaše dieťa nastupuje do škôlky, ste povinný predložiť škôlke potvrdenie od detského lekára. Potvrdením doložíte, že vaše dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v škôlke, alebo ohrozovať či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí.

Súčasťou potvrdenia je aj informácia o povinnom očkovaní. Za vystavenia tohto potvrdenia zaplatíte. Cenník si nastavujú ambulancie samé a predkladajú ho príslušnému samosprávnemu kraju.

"Vyšetrenia a vystavenie súvisiacich potvrdení na žiadosť pacienta alebo iného subjektu, napríklad zamestnávateľ, škola, komerčné poisťovne a podobne, nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, a preto si za ne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže určovať poplatok," vysvetľuje prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková.

Cenník musí byť vyvesený na viditeľnom mieste a musí obsahovať položky, za ktoré pacient bude u poskytovateľa platiť.

Vyšetrenie dieťaťa pred nástupom do prvého ročníka základnej školy nie je povinné. Oznámiť musí len, ak dôjde k výraznej zmene zdravotného stavu žiaka.

"V zmysle školského zákona je rodič povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Je to v záujme bezpečnosti a ochrany dieťaťa. Spôsob informovania upravuje vnútorný poriadok školy, keďže informácie o zdravotnom stave dieťaťa sú citlivé a je potrebné, aby bola zachovaná diskrétnosť," vysvetľuje ministerstvo školstva.

Školský výlet sa považuje za súčasť vyučovania a platia naň rovnaké pravidlá. V prípade, že ide žiak do školy prírody, rodič iba podpíše prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia žiaka, teda že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia.

Služby navyše sú dobrovoľné

Ministerstvo zdravotníctva vymenúva, za čo všetko si lekári môžu účtovať poplatky. "Poplatky sa môžu týkať úkonov na administratívne účely. To je napríklad potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz alebo lekárske potvrdenie do školy či práce, vyšetrenie pred športovou súťažou, pred nástupom do detského tábora a podobne."

Niektoré ambulancie však prichádzajú aj s inováciami, ako napríklad manažment pacienta, call centrum, sms notifikácie, konzultácie.

Všetky tieto "navyše" služby zvyčajne spoplatňujú, avšak tieto služby má pacient využívať na báze dobrovoľnosti a nikdy nimi nesmie byť podmienené poskytnutie zdravotnej starostlivosti. To znamená, že lekár vás musí ošetriť, aj keď si služby navyše neplatíte.

Komentáre ( 0)

 


Už ste čítali?