05. 04. 2020 09:51 | BRATISLAVA/TASR

Súhrn ekonomických opatrení, ktoré majú zmierniť dopady pandémie koronavírusu

Ide o opatrenia, ktoré už schválila Národná rada SR.

Na snímke minister financií SR Eduard Heger počas tlačovej konferencie po rokovaní so zástupcami bankového sektora.
Na snímke minister financií SR Eduard Heger počas tlačovej konferencie po rokovaní so zástupcami bankového sektora. Foto: TASR

Národná rada v uplynulom týždni schválila mimoriadne opatrenia z dielne Ministerstva financií (MF) SR v súvislosti so šírením nového koronavírusu. TASR prináša prehľad týchto zmien:

- Uplatňovanie opatrení je vymedzené na obdobie pandémie, teda na obdobie odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie 12. marca do konca mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

- Posun lehôt pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní za zamestnancov, oznámenia odvedenia dane z nepeňažného príjmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dani z motorových vozidiel v špecifických prípadoch.

- Posun lehôt účtovných závierok, výročných správ a správ audítora a ich uloženia do registra účtovných závierok.

- Pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín dôjde k oslobodeniu od dovozného cla a dane z pridanej hodnoty (DPH).

- Neaktualizovanie zoznamov daňových dlžníkov, platiteľov DPH, ktorí porušili svoje povinnosti.

- Daňové kontroly a konania budú prerušené, okrem tých, ktorých výsledkom je vracanie finančných prostriedkov. Daňové exekúcie budú odložené.

- Finančná pomoc mikropodnikom, malým a stredným podnikom vo forme štátnej záruky za úver alebo úhrady úrokov z úveru. Poskytovateľom tejto pomoci bude ministerstvo financií a sprostredkovateľmi Exportno-importná banka SR a Slovenská záručná a rozvojová banka.

- Mimoriadne oprávnenia pre Národnú banku Slovenska (NBS) pre prípad, že jej budú okolnosti súvisiace s obdobím pandémie brániť v riadnom plnení povinností vyžadovaných osobitnými predpismi.

- Vláda bude mať tento rok možnosť prevziať úver aj nad rámec schválený zákonom o štátnom rozpočte na rok 2020, a to na zabezpečenie likvidity v rozpočte.

- Možnosť pre samosprávy, aby až do konca roka 2021 mohli na úhradu bežných výdavkov používali aj rezervný fond, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania.

- Uvoľnenie regulácie čerpania výdavkov v čase hospodárenia v rozpočtovom provizóriu, ozdravnom režime a nútenej správe a pri prijímaní rozpočtových opatrení v roku 2020.

Komentáre ( 0)

 


Už ste čítali?