Pre korektné zobrazenie obsahu tvnoviny.sk je potrebná aktualizácia tejto aplikácie.

Aplikáciu aktualizujete štandardne vo vašom App Store alebo Google Play.


V prípade, že už máte aplikáciu aktualizovanú a stále vidíte túto informáciu, prosím ukončite a znovu spustite aplikáciu.