08. 01. 2020 08:32 |

2. DOBRÁ VOĽBA

DOBRÁ VOĽBA.
DOBRÁ VOĽBA.

1. Tomáš Drucker, JUDr. Ing., 41 r., manažér, Bratislava

2. Lucia Kurilovská, Dr.h.c. prof. JUDr., PhD., 52 r., rektorka, vysokoškolská pedagogička, Bratislava

3. Michal Sýkora, 66 r., starosta obce Štrba, Štrba

4. Katarína Cséfalvayová, Ing., PhD., 34 r., vysokoškolská pedagogička, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Dunajská Streda

5. Branislav Becík, Ing., PhD., 42 r., starosta obce Dvory nad Žitavou, Dvory nad Žitavou

6. Anna Ghannamová, Mgr., 50 r., riaditeľka centra sociálnych služieb, Bratislava

7. Rudolf Kusý, Mgr., 43 r., starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Bratislava

8. Tomáš Kuča, Ing., 42 r., odborník na mediálnu komunikáciu, novinár, Zlaté Moravce

9. Martin Fedor, Mgr., MEconSc., 45 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Trenčianske Teplice

10. Peter Kresák, doc. JUDr., CSc., 65 r., vysokoškolský učiteľ, právnik, Bratislava

11. Zuzana Dolinková, JUDr., 37 r., právnička, výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov, Bratislava

12. Miroslav Kočan, Mgr., 47 r., manažér, Bratislava

13. Radomír Šalitroš, Ing., MIM, 38 r., ekonóm, Košice

14. Miroslav Kollár, Ing. Mgr., MPH, 70 r., vysokoškolský učiteľ, občiansky aktivista, Bratislava

15. Marek Dragula, Ing., 44 r., súkromný podnikateľ, Trebišov

16. Otokar Klein, PhDr. Mgr. art., 45 r., primátor mesta Nové Zámky, Nové Zámky

17. Jaroslav Kašuba, Mgr., 38 r., manažér, Nová Bystrica

18. Michal Bobela, 41 r., mladý farmár, Pichne

19. Viktor Wiedermann, Ing., 50 r., primátor mesta Ilava, Ilava

20. Samuel Vavrík, Ing., 34 r., manažér, Piešťany

21. Lukáš Baňacký, Ing., 40 r., starosta mestskej časti Bratislava - Lamač, Bratislava

22. Tomáš Suchý, JUDr., PhD., 37 r., advokát, vysokoškolský pedagóg, Žarnovica

23. Marcel Maťovčík, Mgr., 47 r., prednosta Okresného úradu Martin, Martin

24. Renáta Majchráková, Mgr., 50 r., starostka obce Svrčinovec, Svrčinovec

25. Ján Palenčár, 44 r., 1. viceprezident Slovenského živnostenského zväzu, Bratislava

26. Peter Zavada, 48 r., manažér, Slovinky

27. Martin Baran, Ing., 46 r., starosta obce Bešeňová, Bešeňová

28. František Mikulášik, Ing., 58 r., riaditeľ marketingu, Kežmarok

29. Martin Kanás, JUDr., 43 r., advokát, Šurany

30. Ľubomír Fiksel, Ing., 38 r., prednosta Okresného úradu Partizánske, Partizánske

31. Branislav Grimm, Mgr., 60 r., pedagóg, Senica

32. Martin Pikus, 38 r., technik, Horná Streda

33. Tibor Horváth, Bc., 47 r., zamestnanec Obecného úradu Jasov, Košice

34. Michal Rusko, Mgr., 55 r., zástupca riaditeľky, špeciálny pedagóg, Selce

35. Alexandra Slobodová, 42 r., aktivistka pre zdravotne postihnuté deti, Trnava

36. Richard Oravec, Mgr., 38 r., živnostník, Pezinok

37. Roman Osika, Ing., 48 r., vedúci oddelenia, Mestský úrad Žilina, Teplička nad Váhom

38. Martin Kollár, MUDr., 40 r., stomatológ, Kolačkov

39. Vladimír Svrček, Ing., 51 r., výkonný riaditeľ, Kysucké Nové Mesto

40. Ľubica Karasová, Mgr., 48 r., starostka obce Palárikovo, Palárikovo

41. Miriam Murgašová, 44 r., medicínska reprezentantka, Košice

42. Viktoriia Sikomas, Mgr., 33 r., psychologička, Drahovce

43. Ľubomír Kršjak, 59 r., majster odborného výcviku, Horná Ždaňa

44. Pavol Hyravý, 31 r., obchodník, predajca automobilov, Ružomberok

45. Martin Lidaj, Ing., 42 r., manažér, Senica

46. Róbert Srogončík, JUDr. Ing., 52 r., riaditeľ zariadenia sociálnych služieb, Námestovo

47. Milan Papcun, Ing., 43 r., špecialista pobočkovej siete, Košice

48. Slavomír Vosovič, Ing., 47 r., finančný poradca, Poprad

49. Felicita Chromjaková, prof. Ing., PhD., 52 r., univerzitná profesorka, Kysucké Nové Mesto

50. Michal Fáber, Mgr., 27 r., konzultant pre záležitosti Európskej únie, Horná Ždaňa

51. Miloš Rybár, PhDr., 29 r., starosta obce Bánov, Bánov

52. Ľudovít Fábry, Mgr., 51 r., odborný radca, Okresný úrad Partizánske, Cigeľ

53. Tomáš Polák, Ing., 32 r., vedúci odboru, Okresný úrad Piešťany, Vrbové

54. Martin Hollý, Ing., 45 r., podnikateľ, Bratislava

55. Tomáš Hrušovský, Ing., 39 r., akvizičný riaditeľ, Dolná Trnávka

56. Martina Šoltésová, Mgr., 35 r., hovorkyňa, Bratislava

57. Radovan Prstek, 21 r., učiteľ, Šaštín - Stráže

58. Vladimír Pucheľ, 56 r., riaditeľ, Šajdíkove Humence

59. Martin Farbar, PaedDr., 40 r., pedagóg, Hraň

60. Pavol Škorník, Mgr., 42 r., pedagóg, Korňa

61. Juraj Koco, Ing., 62 r., výsluhový dôchodca, Snina

62. Andrea Šulíková, Ing., 41 r., starostka obce Branovo, Branovo

63. Peter Kalamen, 37 r., podnikateľ, Partizánske

64. Roman Oškera, PhDr., 50 r., riaditeľ, Limbach

65. Stanislav Hromádka, Ing., 28 r., manažér sekcie, Handlová

66. Rastislav Eliáš, 42 r., manažér, Myjava

67. Martina Klacek, Mgr., 40 r., vedúca odboru verejného obstarávania, Žiar nad Hronom

68. Ján Žofčák, 62 r., dôchodca, Moravany

69. Jozef Zemanik, 57 r., stavbyvedúci, stavebný dozor, Nové Zámky

70. Oto Hlavatý, PhDr., 60 r., vysokoškolský pedagóg, Nové Zámky

71. Marcel Čelinský, 34 r., teamleader, manažér, Košice

72. Michal Fundárek, 32 r., prevádzkový manažér, Bytča

73. Ján Pivovarník, JUDr., 63 r., dôchodca, Stará Ľubovňa

74. Boris Koprda, Ing., 42 r., prednosta Obecného úradu Dvory nad Žitavou, ekonóm, Nové Zámky

75. Cyril Cabadaj, 39 r., starosta obce Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou

76. Michal Verchola, 59 r., dôchodca, Piešťany

77. Michal Herda, 29 r., poslanec Mestského zastupiteľstva Partizánske, Partizánske

78. Ján Antal, Ing., 44 r., technik, Hnúšťa

79. Vratislav Zimerman, Mgr., 29 r., živnostník, Trenčín

80. Radovan Šulek, 35 r., kuchár, Bratislava

81. Vanda Koštialová, Mgr., 25 r., manažérka, Myjava

82. Daniel Sklenčár, Bc., 25 r., študent právnickej fakulty, Humenné

83. Ľuboš Kolárik, Mgr., 54 r., starosta obce Golianovo, Golianovo

84. Miroslav Rác, Dr. h. c., DiS. art., 33 r., umelec, klavirista, Levice

85. Ivan Brusnický, Mgr., 65 r., právnik, Horné Saliby

86. Tomáš Leveš, Bc., MBE, 23 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Revúca

87. Alexandra Pažúrová, 28 r., medicínska reprezentantka, Zvolen

88. Ivan Herda, 49 r., občiansky aktivista, Tovarníky

89. Andrea Švrčková, MUDr. Mgr., MHA, 46 r., lekárka, ortopedička, Holíč

90. Juraj Nižník, 68 r., technik, ekonóm, Prešov

91. Veronika Vilusová, Mgr., 26 r., právnička, Trebišov

92. Ján Kosiba, doc. Ing., PhD., 36 r., vysokoškolský pedagóg, Podhájska

93. Juraj Kľučár, 35 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Vranov nad Topľou

94. Norbert Kádek, Ing., 51 r., viceprimátor mesta Nové Zámky, manažér, Nové Zámky

95. Adriana Martošová, Ing., 27 r., doktorandka, Trenčín

96. Martin Zachara, 38 r., manažér, Hrubá Borša

97. Ľubomír Jurík, 72 r., spisovateľ, Bratislava

98. Daniel Mnich, Ing., 40 r., podnikateľ, Žarnovica

99. Erik Cimbala, Ing., 44 r., vedúci dopravy, Košice

100. Andrej Kulik, 65 r., dôchodca, Dlhé Klčovo

101. Mária Bielešová, 58 r., poslankyňa Mestského zastupiteľstva Partizánske, Partizánske

102. Justína Besterciová, PaedDr., 26 r., personálna manažérka, Sečovce

103. Katarína Cabadajová, Ing., 59 r., ekonómka, Komárno

104. Daniela Vasiľová, Mgr., 43 r., špeciálna pedagogička, Svidník

105. Iveta Rajčániová, Mgr., 53 r., riaditeľka základnej školy, Nové Zámky

106. Andrej Grolmus, Mgr., 37 r., podnikateľ, Partizánske

107. Jarmila Haringová, 54 r., vedúca školskej jedálne, Koplotovce

108. Miroslav Korec, 31 r., programátor, Bošany

109. Marian Mikloško, JUDr., 59 r., výsluhový dôchodca, Slovenská Ľupča

110. Andrej Kažimir, 54 r., koordinátor práce, lakovník, Gaboltov

111. Juraj Mikloš, Mgr., 41 r., živnostník, Bratislava

112. Rudolf Bilka, Ing., 69 r., audítor, ekonóm, Popudinské Močidľany

113. Tomáš Szegedi, PhDr., 40 r., procesný inžinier, Košice

114. Marta Kasášová, Mgr., 53 r., lektorka, Veľké Lovce

115. Peter Kľučár, 37 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Vranov nad Topľou

116. Tibor Černák, 60 r., starosta obce Bardoňovo, Bardoňovo

117. Justína Kalamenová, 21 r., študentka vysokej školy, Trenčianske Bohuslavice

118. Peter Repčík, Ing., 33 r., projektant, Hlohovec

119. Maroš Hvizdák, 40 r., geodet, Predmier

120. Andrea Hagarová, Mgr. et. Mgr., MBA, 35 r., realitná právnička, Banská Bystrica

121. Juraj Sýkora, Mgr., MPH, MBA, 46 r., riaditeľ, Baška

122. Michal Bucko, Ing., 31 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Lipany

123. Radoslav Zamborský, MUDr., PhD., MPH, 41 r., lekár, ortopéd, traumatológ, Bratislava

124. Marcel Tóth, PhDr. et Bc., 41 r., zdravotnícky pracovník, manažér, Svätý Jur

125. Pavol Jurkáček, Mgr., 62 r., manažér občianskeho združenia, Topoľčany

126. Pavol Removčík, Ing., 59 r., manažér, Župčany

127. Jana Oršulová, MUDr., 66 r., lekárka pre deti a dorast, Nové Zámky

128. Petra Tothová, 35 r., interiérová dizajnérka, Partizánske

129. Petra Bednáriková, JUDr., 38 r., právnička, Nové Zámky

130. Ján Becáni, Mgr., 32 r., právnik, Kokava nad Rimavicou

131. Jana Podhorcová, Mgr., 33 r., advokátska koncipientka, Detva

132. Soňa Matejíčková, Ing., 27 r., administratívno - ekonomická pracovníčka, Šurany

133. Olga Randel, Mgr., PhD., 46 r., manažérka, Ruská Nová Ves

134. Diana Bottliková, Ing., 25 r., obchodná manažérka, Kozárovce

135. Martin Tomaško, Ing., 32 r., projektový manažér, Košice

136. Veronika Dánielová, Bc., 33 r., pracovníčka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice

137. Dominik Bilko, Ing., 39 r., súkromný podnikateľ, Komárno

138. Mária Čuntová, Mgr., 32 r., terénna socialna pracovníčka, Sabinov

139. Erika Jurkáčeková, 60 r., ekonómka, Topoľčany

140. Jana Rexová, Ing., 56 r., vedúca pracovníčka, Nováky

141. Alena Muzslayová, 68 r., dôchodkyňa, Poprad

142. Andrea Marić, Mgr., 44 r., štátna úradníčka, Bratislava

143. Peter Ťulák, Bc., 25 r., živnostník, Myjava

144. Miroslav Pálinkáš, Ing., 49 r., manažér, Nesvady

145. Róbert Oravecz, Mgr., 60 r., vodič, Dubník

146. Rudolf Dadulák, Mgr., 44 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Košice

147. Peter Jeleňák, 38 r., podnikateľ, Spišská Belá

148. Igor Húževka, 58 r., zamestnanec bezpečnostnej služby, Bratislava

149. Anica Medić, Bc., 25 r., študentka vysokej školy, Bratislava

150. Pavol Konštiak, doc. Ing., PhD., 62 r., 1. viceprezident Zväzu obchodu SR, Bratislava

 

Komentáre ( 0)

 


Už ste čítali?