09. 01. 2020 10:35 |

7. MÁME TOHO DOSŤ !

MÁME TOHO DOSŤ !
MÁME TOHO DOSŤ !

1. František Oravec, 48 r., SZČO, Haniska

2. Jaroslav Jánoš, Ing., 52 r., obchodný manažér, Košice

3. Raymond Kopka, 48 r., obchodný manažér, Nitrianske Hrnčiarovce

4. Štefan Bagin, 61 r., samostatne hospodáriaci roľník, Kolárovo

5. Patrik Magdoško, 42 r., manažér, Strážske

6. Mária Paľová, 26 r., hlavná kontrolórka obce, Rohožník

7. Martin Boldižár, MVDr., PhD. MRCVS., 45 r., veterinárny lekár, Košice

8. Robert Pikáli, 55 r., výrobný riaditeľ, Kolárovo

9. Ján Schürger, Ing., PhD., 35 r., obchodný manažér, Vyšný Medzev

10. Jaroslav Pavelek, Ing. Bc., 54 r., konateľ, Vitanová

11. Jozef Tokár, 63 r., dôchodca, Brezno

12. Mária Csenkeyová, Bc., 42 r., SZČO, Bratislava

13. Ladislav Karafa, 35 r., manažér, Haniska

14. Peter Valek, Ing., 39 r., lesník, Námestovo

15. Marek Boka, Ing., 42 r., novinár, Michalovce

16. Zuzana Holocsiová, 35 r., SHR - farmárka, Janíky

17. Marta Burdová, PaedDr., 45 r., odborná lektorka, Humenné

18. Rastislav Josipčuk, 42 r., SZČO, Vinné

19. Liana Petrušková, Mgr., 41 r., terénna sociálna pracovníčka, Michalovce

20. Adriana Ferenčíková, Mgr., 54 r., učiteľka, Trstená

21. Ladislav Slebodník, Ing., 62 r., technik, Bratislava

22. Ján Cenkner, 47 r., pracovník v poľnohospodárstve, Lastomír

23. Štefan Dvorčák, Ing., 60 r., technik, Nižná Slaná

24. Vasil Šíp, 37 r., lesník, Ulič

25. Emília Čuntalová, 44 r., operátorka výroby, Povina

26. Andrej Galo, Ing., 43 r., ekonóm, Piešťany

27. Ján Lacko, 52 r., športový manažér, Košice

28. Jana Groholová, 43 r., administratívna pracovníčka, Košice

29. Marián Tóth, 41 r., geodet, Košice

30. Aladár Kiss, Ing., 59 r., nemocničný pracovník, Medveďov

31. Miloš Okrutský, 47 r., manažér kvality, Udiča

32. Vladislav Fedič, Ing., 27 r., poradca, Ruský Hrabovec

33. Lucia Bakšiová, 22 r., nezamestnaná, Geča

34. Lívia Mušinská, 37 r., živnostníčka, Čaňa

35. Ján Fördös, 43 r., samostatne hospodáriaci roľník, Kolárovo

36. Ladislav Kalmár, 43 r., konateľ, Kolárovo

37. Lukáš Paľo, 30 r., samostatne hospodáriaci roľník, Rohožník

38. Martina Groholová, 38 r., nezamestnaná, Košice

39. Štefan Karas, 48 r., SZČO, Slovinky

40. Marek Petrík, Bc., 31 r., pracovník v poľnohospodárskej výrobe, Košice

41. Pavol Gaži, 44 r., traktorista, Valaliky

42. Jaroslav Szabó, 52 r., SZČO, Seňa

43. Tomáš Šefčík, 31 r., SZČO, Jasenica

44. Tomáš Bagin, 34 r., samostatne hospodáriaci roľník, Imeľ

45. Jaroslav Cerovský, 53 r., SZČO, Hriňová

46. Erika Bašteková, Bc., 31 r., záhradníčka, Jasenica

47. Bibiána Rusnáková, 53 r., maloobchodná špecialistka, Ľubotice

48. Patrik Božidar, 24 r., SZČO, Dlhé nad Cirochou

49. Patrik Zajac, 26 r., pracovník v poľnohospodárskej výrobe, Haniska

50. Tibor Pál, 43 r., samostatne hospodáriaci roľník, Kolárovo

51. Tibor Borka, 52 r., samostatne hospodáriaci roľník, Vrbová nad Váhom

52. Ľubomír Begáni, 45 r., elektrotechnik, Blažice

53. Silvia Magurová, 42 r., kaderníčka, Strážske

54. Róbert Kamzík, 46 r., bača, Lehota nad Rimavicou

55. Dominika Ondiková, 23 r., nezamestnaná, Rohožník

56. Peter Varga, 52 r., hasič - záchranár, Košice

57. Martin Mošpan, 36 r., signalista na železnici, Žbince

58. Oto Csizmár, 49 r., konateľ dopravnej zdravotnej služby, Haniska

59. Alžbeta Baginová, 57 r., poľnohospodárka, Kolárovo

60. Jaroslav Valenta, 64 r., dôchodca, Košice

61. Katarína Molnárová, 49 r., fakturantka, Kolárovo

62. Imrich Mati, 38 r., farmár, Čaňa

63. Erik Hlavatý, 26 r., SZČO, Prešov

64. Pavel Egri, 62 r., SZČO, Dunajská Streda

65. Nikoleta Holá, 41 r., SZČO, Dunajská Streda

66. Roland Bagin, 34 r., samostatne hospodáriaci roľník, Kolárovo

67. Judita Forróová, 55 r., predavačka, Topoľníky

68. Ján Deminger, 52 r., nezamestnaný, Komárno

69. Milan Belko, Mgr., 28 r., štátny radca, Banská Bystrica

70. Adrián Štefánik, 21 r., učiteľ, Bratislava

71. Anton Berczy, Bc., 52 r., technik, Topoľčianky

 

Komentáre ( 0)

 


Už ste čítali?