09. 01. 2020 10:41 |

9. Slovenská národná strana

Slovenská národná strana.
Slovenská národná strana.

1. Andrej Danko, JUDr., 45 r., poslanec NR SR, Miloslavov

2. Jaroslav Paška, Ing. arch., 65 r., poslanec NR SR, Bratislava

3. Eva Smolíková, Mgr., 56 r., poslankyňa NR SR, Dolný Ohaj

4. Anton Hrnko, PhDr., CSc., 65 r., historik, Stupava

5. Gabriela Matečná, Ing., 55 r., ministerka, Bratislava

6. Štefan Zelník, MUDr., PhD., 65 r., poslanec NR SR, Žilina

7. Tibor Bernaťák, JUDr., 45 r., poslanec NR SR, Bratislava

8. Dušan Tittel, Ing., 53 r., poslanec NR SR, Bratislava

9. Karol Farkašovský, PhD., 64 r., poslanec NR SR, Bratislava

10. Rudolf Urbanovič, Ing., 59 r., štátny tajomník, Liptovský Mikuláš

11. Stanislav Kmec, 54 r., poslanec NR SR, Snežnica

12. Eva Antošová, Ing., 55 r., poslankyňa NR SR, Nitra

13. Radovan Baláž, Ing., 37 r., poslanec NR SR, Banská Bystrica

14. Magdaléna Kuciaňová, JUDr., 63 r., poslankyňa NR SR, Moravany nad Váhom

15. Juraj Soboňa, Ing., 58 r., poslanec NR SR, Solčany

16. Tibor Jančula, 50 r., poslanec NR SR, Bernolákovo

17. Peter Pamula, 49 r., poslanec NR SR, Dobšiná

18. Martina Lubyová, JUDr., Mgr., PhD., 52 r., ministerka školstva, vedy, výskumu a športu, Bratislava

19. Peter Gajdoš, Ing., 60 r., minister obrany, Bratislava

20. Erik Zbiňovský, 51 r., SZČO, Prešov

21. Ján Krišanda, Mgr., 55 r., športový manažér, Majerovce - stiahla ho strana

22. Erik Gemzický, Ing., PhD., 37 r., starosta obce, Ľubeľa

23. Tibor Mikuš, Ing., PhD., 67 r., energetik, Suchá nad Parnou

24. Zdenko Čambal, PhDr., 57 r., primátor mesta Holíč, Holíč

25. Alena Zvarová Bašistová, doc. PhDr., PhD., 43 r., vysokoškolská učiteľka, Košice

26. Ján Hoľko, RSDr., CSc., 65 r., generálny tajomník služobného úradu, Bratislava

27. Lukáš Machala, JUDr., 45 r., štátny radca, Bratislava

28. Cyril Leško, PhDr., 68 r., analytik, Župčany

29. Pavol Bečarik, Ing., 60 r., primátor mesta, Spišská Nová Ves

30. Július Buchta, Ing., 46 r., primátor mesta Revúca, Revúca

31. Emil Divéky, 44 r., riaditeľ, Diviaky nad Nitricou

32. Dagmar Kramplová, Mgr., 61 r., ekonómka, Bratislava

33. Jaroslav Barcaj, Ing., 54 r., ekonóm, Senica

34. Michal Lavrík, PhDr., 45 r., prednosta okresného úradu v sídle kraja, Dolný Kubín

35. Jaroslav Regec, Ing., 56 r., lesný inžinier, Snina

36. Lukáš Parízek, Mgr., 33 r., štátny tajomník, Bratislava

37. Maroš Pavlovič, Mgr., 27 r., právnik, Topoľčany

38. Slavomír Kupka, Bc., 41 r., špecialista prevádzky, Čadca

39. Ingrid Poliaková, PhDr., 53 r., prednostka okresného úradu, Brezno

40. Eva Milučká, Ing., 32 r., ekonómka, Martin

41. Zdenko Kozák, 55 r., riaditeľ spoločnosti, Martin

42. Slávka Kramárová, PaedDr., 62 r., pedagogička, Sereď

43. Peter Šaško, MUDr., 46 r., lekár, Tvrdošín

44. Milan Garaj, Ing., PhD., 40 r., starosta obce, Obyce

45. Zuzana Škopcová, Dipl. Ing., 32 r., riaditeľka kancelárie predsedu SNS, Stupava

46. Pavol Goriščák, Mgr., 37 r., právnik, Bardejov

47. Martin Bátovský, Mgr., 49 r., vedúci oddelenia školstva MsÚ, Levice

48. Pavel Gavalec, Ing., 41 r., prednosta okresného úradu, Poltár

49. Igor Vavro, JUDr., 58 r., prednosta okresného úradu, Prievidza

50. Rafael Rafaj, Mgr., 60 r., publicista, mediálny analytik, Bratislava

51. Dávid Demečko, PaedDr., PhD., 38 r., prednosta okresného úradu, Spišská Nová Ves

52. Dušan Kišfaluši, Ing., 35 r., manažér, Zvolen

53. Dušan Galbavý, PaedDr. PhDr., PhD., 40 r., vedúci odboru školstva, Párnica

54. Rastislav Šepták, Ing., 52 r., technik, Trenčianske Teplice

55. Jaroslav Olejar, Mgr., 51 r., manažér, Giraltovce

56. Milan Králik, 54 r., starosta obce, Kysucký Lieskovec

57. Juraj Kližan, Ing., 38 r., starosta obce, Skačany

58. Anton Štefko, 63 r., starosta obce, Lutiše

59. Dušan Bosák, Ing., 48 r., podnikateľ, Žiar nad Hronom

60. Branislav Borsuk, Ing., 47 r., riaditeľ štátneho podniku, Nitra

61. Jozef Žabka, 55 r., starosta obce, Kotrčiná Lúčka

62. Miroslav Kolenčík, Ing., 31 r., stavebný inžinier, Oravská Lesná

63. Ján Jakubianský, Mgr., 47 r., riaditeľ ÚPSVaR Stará Ľubovňa, Jakubany

64. Ivan Bubela, Ing., 54 r., technický manažér, Považská Bystrica

65. Eva Petrášková, MUDr., 60 r., lekárka, Banská Štiavnica

66. Branislav Hrbček, 47 r., starosta obce Lúčky, Lúčky

67. Stanislav Haramia, Ing., 55 r., poľnohospodársky inžinier, projektant, Malacky

68. Miroslav Brincko, Mgr., 58 r., inšpektor BOZP, Levoča

69. Boris Mihálik, Ing., 57 r., vedúci lesnej správy, Hriňová

70. Jaroslava Bernátová, MUDr., 43 r., lekárka, kardiologička, Nové Zámky

71. Ján Holodňák, Ing., 56 r., živnostník, Svidník

72. Igor Baboľ, Ing., 61 r., riaditeľ Technických služieb mesta Hnúšťa, Hnúšťa

73. Ľudovít Hajduk, prof. PhDr. Mgr., PhD., 49 r., riaditeľ, prorektor, Bratislava

74. Peter Zelený, MUDr., MPH, 41 r., lekár, Spišská Nová Ves

75. Patrik Františka, Ing., 46 r., riaditeľ hotela, Batizovce

76. Martin Mikuš, 45 r., štátny zamestnanec, Bánovce nad Bebravou

77. Ľuboš Bernát, 45 r., IT technik, Šarišské Michaľany

78. Eduard Hartmann, 54 r., športový manažér, Trenčín

79. Zdena Fidriková, JUDr., 49 r., compliance manažér, Turčianske Teplice

80. Michal Mihálik, MBA, 33 r., manažér, Červeník

81. Vladimíra Bartovičová, Mgr., 43 r., vedúca oddelenia správy majetku, Šurany

82. Juraj Kološta, Mgr., 39 r., pedagogický zamestnanec, Nová Baňa

83. Martina Demjanová, Ing., 36 r., zamestnankyňa ÚPSVaR Stropkov, Stropkov

84. Milan Husár, 60 r., starosta obce, Nižné Nemecké

85. Jozef Galbavý, 47 r., SZČO, Dolná Strehová

86. Ingrid Meňky, PhDr., 51 r., námestník, Nitra

87. Viera Nemcová, 58 r., starostka obce, Henckovce

88. Eva Harsághy, Ing., 48 r., ekonómka, Malý Šariš

89. Janka Bagiová, Bc., 47 r., špeciálna pedagogička, Ružomberok

90. Ladislav Černák, JUDr., 54 r., vedúci odboru OÚ, Maňa

91. Maroš Borza, Ing., 47 r., štátny zamestnanec, Pezinok

92. Andrea Jankovičová, Ing., 49 r., riaditeľka, Beluša

93. Jaroslav Božik, 67 r., starosta obce, Jacovce

94. Milan Mlynár, Ing., 45 r., starosta obce, Gočovo

95. Igor Lacko, Ing., 41 r., starosta obce Málinec, Málinec

96. Peter Zorvan, Ing., PhD., 59 r., štátny zamestnanec, Banská Štiavnica

97. Martin Čornej, Ing., 27 r., finančný analytik, Michalovce

98. Peter Štepianský, Mgr., 41 r., starosta, Hostie

99. Ján Harant, Ing., MBA, 58 r., riaditeľ úradu, Považská Bystrica

100. Peter Ďurček, JUDr., 46 r., štátny tajomník, Bratislava

101. Michal Magnes, 42 r., podnikateľ, Trebišov

102. Ľubomír Pidaný, Ing., 56 r., súkromný podnikateľ, Vranov nad Topľou

103. Juraj Strempek, Ing., 38 r., vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu, Bratislava

104. Peter Bendík, PhDr. Mgr., 37 r., starosta obce Vlková, Vlková

105. Dominik Veselovský, Bc., 25 r., študent práva, Horné Pršany

106. Ján Pivovarník, Ing. Mgr., PhD., 53 r., vysokoškolský pedagóg, Hanušovce nad Topľou

107. Igor Daško, 48 r., stavebný technik, starosta, Kameničany

108. František Pitoňák, JUDr., 50 r., advokát, Levoča

109. Monika Gergeľová, Mgr., 39 r., etička, Čaňa

110. Jana Ďurčeková, Mgr., 53 r., starostka obce Malé Vozokany, Malé Vozokany

111. Milan Lapšanský, Ing., 47 r., generálny štátny radca, Nitra

112. Peter Šagát, Mgr., 56 r., prezident odborového zväzu hasičov, Topoľčany

113. Milan Rýzek, 59 r., technik, Prietrž

114. Jaromír Kudláček, Mgr., 32 r., generálny štátny radca MV SR, Liptovský Hrádok

115. Marek Chovan, JUDr., PhD., 29 r., vedúci úradu, Láb

116. Ingrid Vrkočová, JUDr., 52 r., štátna zamestnankyňa, Brezová pod Bradlom

117. Milan Tropp, Ing., 31 r., podnikateľ, Stará Lesná

118. Dušan Macho, PhDr., 58 r., starosta obce, Práznovce

119. Veronika Mlynárová, Mgr., 39 r., riaditeľka ÚPSVaR Poprad, Poprad

120. Ľubomír Grišlo, Ing., 48 r., riaditeľ RO SPF, Zamarovce

121. Marek Vyhnička, 43 r., riaditeľ spoločnosti, Banská Bystrica

122. Anton Lamanec, Ing., 60 r., podnikateľ, Raslavice

123. Jana Beňáková Tulisová, Ing., PhD., 35 r., asistentka, Bytča

124. Dušan Brezovský, 54 r., dôchodca, Gbely

125. Ingrid Jedličková, Mgr., 49 r., živnostníčka, Podzámčok

126. Ján Rohár, Bc., 23 r., študent vysokej školy, Senec

127. Štefan Baniar, Mgr., 56 r., živnostník, Čaka

128. Denisa Krásna, Mgr., 44 r., štátna zamestnankyňa, Bratislava

129. Martina Stachová, 30 r., účtovníčka, Bratislava

130. Mária Gáborová, PhDr., 53 r., riaditeľka, Prešov

131. Andrea Žideková, MUDr., 47 r., lekárka - gynekologička - pôrodníčka, Liptovský Mikuláš

132. Samuel Sovík, Ing., 35 r., projektový manažér, Šaľa

133. Tomáš Boroš, Ing., 38 r., výkonný riaditeľ, Plavé Vozokany

134. Róbert Švec, 39 r., SZČO, Skačany

135. Ján Kalafus, 52 r., SZČO, Nálepkovo

136. Vladimír Turan, Ing., 68 r., dôchodca, Moravany nad Váhom

137. Miroslav Barna, Ing., 40 r., administratívny pracovník, Prešov

138. Ján Mihálik, Ing., 31 r., IT špecialista, Bratislava

139. Michal Kanca, Ing., 25 r., finančný analytik, Michalovce

140. Miroslav Libič, Mgr., 46 r., pedagóg, Bánovce nad Bebravou

141. Ľubica Strážayová, Bc., 47 r., odborná radkyňa, Viničné

142. Ladislav Lukáč, 46 r., záchranár, vodič RZP, RLP, Revúca

143. Martin Ostrovský, Mgr., 32 r., ortopedický technik, Horné Orešany

144. Jozef Hloška, 45 r., technik - energetik, Martin nad Žitavou

145. Sylvia Kmotorková, 50 r., výkonná manažérka, Krušovce

146. Slavomír Hanuska, PaedDr., 45 r., riaditeľ bilingválneho gymnázia, Zvolenská Slatina

147. Branislav Ondruška, Mgr., 35 r., psychológ, Handlová

148. Miroslav Sedláček, Mgr., 47 r., hasič, Kostolné Kračany

149. Martin Hudec, PhDr. Mgr., 46 r., riaditeľ nemocnice, Martin

150. Anton Danko, Ing., 61 r., primátor mesta Poprad, Poprad

 

Komentáre ( 0)

 


Už ste čítali?