05. 10. 2021 11:55 , článok bol aktualizovaný 05. 10. 2021 14:59 | BRATISLAVA/TASR

Poslanci až na tretí pokus odsúhlasili Lišpicovu správu o ÚŠP

Parlament nebol predtým uznášaniaschopný.

Daniel Lipšic.
Daniel Lipšic. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Poslanci až na tretíkrát schválii správu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica o činnosti špeciálnej prokuratúry za minulý rok. Prvé dva razy nebolo v pléne dosť poslancov, prezentovalo sa iba 73, resp. 68 zákonodarcov.

Vlani zaznamenal Úrad špeciálnej prokuratúry výrazný nárast trestne stíhaných osôb za trestné činy spáchané organizovaným zločinom.

"Nárast počtu stíhaných osôb v súvislosti s organizovaným zločinom súvisí aj s mediálne známymi kauzami pod názvami Božie mlyny, Očistec, Judáš, v rámci ktorých bolo obvinených viacero osôb, ktoré boli na čele Policajného zboru, vrátane bývalého špeciálneho prokurátora," skonštatoval Lipšic v správe.

"Tieto osoby sú obvinené za to, že namiesto boja proti organizovanému zločinu konali v jeho prospech, čo ohrozovalo samotný základ právneho štátu a vieru ľudí v spravodlivosť a rovnosť pred zákonom," dodal.

Počet páchateľov trestne stíhaných pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny stúpol oproti roku 2019 o 28 osôb na celkovo trestne stíhaných 72 osôb. Celkovo za organizovaný zločin bolo v roku 2020 stíhaných 163 obvinených a obžalovaných 90 osôb. "Právoplatne odsúdených bolo celkovo 67 osôb," napísal špeciálny prokurátor v správe.

Doterajšie skúsenosti podľa Lipšica potvrdzujú efektívnosť pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu a príslušnosti ÚŠP, pretože dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní pri vyšetrovaní najzávažnejších foriem kriminality je sústredený na jednom justičnom orgáne. "Vo vzťahu k vecnej príslušnosti by bolo vhodné jej rozšírenie aj na všetky trestné činy spáchané zločineckou skupinou a nie len obzvlášť závažné zločiny spáchané zločineckou skupinou," píše sa v správe.

Za pozitívny signál špeciálny prokurátor považuje, že v roku 2020 boli vznesené viaceré obvinenia za korupciu pri nakladaní s verejnými zdrojmi, za korupciu najvyšších štátnych úradníkov, ako aj za korupciu v justícii. Od roku 2019 a najmä následne v priebehu roka 2020 podľa Lipšica zreteľne badať, že špecializované policajné zložky polície, ktoré majú v kompetencii odhaľovanie a vyšetrovanie korupčných trestných vecí, do značnej miery zvýšili úsilie na odhaľovaní korupčnej trestnej činnosti. V roku 2020 došlo okrem iného aj k rapídnemu nárastu podaných trestných oznámení občanov pre korupčné trestné činy.

Poslanci dopoludnia odobrili výročnú správu generálneho prokurátora Maroša Žilinku o činnosti prokuratúry.

Maroš Žilinka.
Maroš Žilinka. Foto: TASR
 

Okrem iného sa v nej konštatuje, že v minulom roku sa výrazne zvýšilo násilie v rodinách. V prípade zločinu týrania blízkej osoby bol zaznamenaný 18-percentný nárast trestných stíhaní. Celkový vývoj kriminality na Slovensku mal podľa správy aj v uplynulom roku klesajúcu tendenciu.

V správe sa tiež hovorí, že prokurátori vlani ukončili trestné stíhanie proti 31 866 osobám, čo je pokles o 6,6 percenta v porovnaní s rokom predtým. Generálny prokurátor poznamenal, že objasnenosť trestnej činnosti zostala zachovaná. Konštatuje, že najčastejším spôsobom ukončenia trestného stíhania v prípravnom konaní bolo podanie obžaloby.

Dlhodobo stabilná má byť aj štruktúra kriminality, pričom najvyšší podiel za rok 2020 predstavovala majetková trestná činnosť, najmä krádeže. Nasledovali trestné činy všeobecne nebezpečné, najmä trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Zo správy tiež vyplýva, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa znížil najmä počet uzavretých dohôd o vine a treste. Mierne tiež stúpol počet vecí, kde vyšetrovanie trvá viac ako jeden, dva a tri roky.

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z Domáce

Už ste čítali?