06. 11. 2017 14:13 | BRATISLAVA/TASR

Dobrá správa pre chudobných. Dostanú viac peňazí

Zmena by mala prísť 1. júla.

Chudoba
Chudoba Foto: TV Markíza

Dávky v hmotnej núdzi sa v budúcom roku zvýšia o asi 5 %, pravdepodobne od 1. júla. Informoval o tom v pondelok na brífingu po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR šéf Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Ján Richter (Smer-SD).

"Všeobecne o 5 % zvyšujeme príspevky, dávky v hmotnej núdzi, čo bolo akceptované aj partnermi. Čo chcem zvýrazniť, aj u tohto návrhu zákona - od roku 2009 nebola táto čiastka valorizovaná ani menená. Tú, ktorú najviac posilňujeme, nie o 5 %, ale zo 66,20 eura na 132,40 eura, je príspevok pre zamestnaného člena domácnosti v súvislosti s aktivačným príspevkom. To znamená, že ak sa zamestná hlava rodiny, poväčšine muž, manžel alebo rodič a rodina je naďalej pod úrovňou a poberá hmotnú núdzu, tak aktivačný príspevok nebude 66,20 eura ako doteraz, ale 132,40 eura. Tým máme maximálny záujem motivovať ľudí, aby pracovali," zdôraznil minister práce.

Tripartita sa z prerokovávaných bodov programu podľa Richtera nezhodla v zásade iba na návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti, ku ktorému mala výhrady Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR podľa jeho slov trvala na pripomienke, aby sa tzv. náhradné výživné poskytovalo bez ohľadu na stav hmotnej núdze. "Akceptujeme postoj partnera, ale stále tvrdíme, že naším maximálnym záujmom je, bolo a bude, vytvárať podmienky pre to, aby sa náhradné výživné dotýkalo najmä sociálne odkázaných rodín, Vôbec si nemyslíme, že by tento zákon mal riešiť solventné rodiny," podčiarkol Richter.

Detské domovy, krízové strediská a resocializačné zariadenia má MPSVR SR podľa Richtera zákonom o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele záujem postupne transformovať. "Hlavná úloha týchto centier by spočívala vo vytvorení podmienok a predpokladov, zároveň za účasti nielen detí, ale aj rodičov, aby deti neodchádzali do detských domovov, ale aby sa vracali do svojich rodín," upozornil. Resocializácia na základe tohto zákona nebude podľa Richtera už možná bez medicínskej liečby.

"My sme podporili aj bod o náhradnom výživnom, na ktorom trvali odbory. Myslíme si, že dieťa nemôže trpieť ani v takej rodine, ktorá má vyšší životný štandard. Vítame ako krok správnym smerom aj otázku resocializácie detí, návrh vnímame ako dobrý," povedal 1. viceprezident RÚZ Luboš Sirota. RÚZ podľa neho "mala problém" s niektorými ustanoveniami zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Podľa viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej odborári mali na rokovaní HSR zásadnú pripomienku k návrhu zákona o náhradnom výživnom. "V ňom máme výhradu najmä voči kritériu, ktoré musí spĺňať rodič - samoživiteľ v prípade, že si druhý rodič neplní voči dieťaťu alimentačnú povinnosť. Kritérium 2,2-násobku sumy životného minima považujeme za neprimerane prísne. Toto výživné ide smerom k dieťaťu, preto by nemal byť posudzovaný príjem rodiča samoživiteľa a už vôbec nie na úrovni minimálnej mzdy," dodala Uhlerová. KOZ chce podľa nej s MPSVR diskutovať aj o inom nastavení mechanizmov životného minima.

Komentáre ( 0)

 


Už ste čítali?