01. 10. 2018 15:50 | BRATISLAVA/TASR

Daniari varujú pred falošnými kontrolórmi, ktorí od ľudí žiadajú peniaze

Ak "kontrolór" pýta od kontrolovaného subjektu peniaze v hotovosti, ide o podvod.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Finančná správa upozorňuje daňové subjekty, aby si dávali pozor, keďže policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava II identifikovali viaceré prípady zneužívania statusu daňového kontrolóra. Pod zámienkou údajnej daňovej kontroly totiž podvodník vyžaduje od majiteľov spoločností finančnú hotovosť. Ide o podvodné konanie, ktoré s prácou daňových kontrolórov nemá nič spoločné.

"Daňové subjekty by si mali dať pozor na takéto podvodné konanie. Daňových kontrolórov z finančnej správy je možné identifikovať tak, že vždy ide o kontrolnú dvojicu, ktorá sa musí preukázať preukazom zamestnanca finančnej správy. V prípade, že ide o daňovú kontrolu, je začatie daňovej kontroly oznámené daňovému subjektu zaslaním oznámenia o daňovej kontrole alebo je s daňovým subjektom spísaná zápisnica o začatí daňovej kontroly. Na mieste výkonu daňovej kontroly musia mať kontrolóri so sebou aj písomné poverenie na výkon daňovej kontroly, ktoré musia predložiť kontrolovanému daňovému subjektu," upozorňuje Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.

Podľa nej z tohto úkonu je následne vyhotovená zápisnica, ktorú podpisujú všetky zúčastnené osoby. Ak sa vykonáva tzv. miestne zisťovanie, daňoví kontrolóri spisujú zápisnicu o miestnom zisťovaní, ktorú podpisujú všetky osoby, ktoré sa na miestnom zisťovaní zúčastnili. Daňový kontrolór nevyžaduje vyplatenie žiadnych peňazí v hotovosti. Nemá na to žiadny dôvod. Preto ak "kontrolór" pýta od kontrolovaného subjektu peniaze v hotovosti, ide o podvod.

V prípade, že je miestne zisťovanie vykonávané colníkmi a jeho predmetom je výkon kontroly zameranej na dodržiavanie ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, môže colník prijať hotovosť ako úhradu uloženej pokuty, ktorá je však riadne zúčtovaná. V takomto prípade musí byť vydané tzv. rozhodnutie na mieste, ktoré je opatrené úradnou pečaťou, obsahuje registratúrne číslo a variabilný symbol, pričom na prijatú hotovosť musí byť riadne vydaný príjmový pokladničný doklad. V opačnom prípade, ide o podvod.

Komentáre ( 0)

 


Už ste čítali?