Koronavírus na Slovensku Aktualizácia: 5.5.2021 , 10.33
+708pozitívnych

Celkovo
384317
+8020testovaných

Celkovo
2691638
+501pozitívnych
AG
Celkovo
378081
+31úmrtí

Celkovo
11886
-67hospitalizovaní

Celkovo
1 276
+22077zaočkovaných
Celkovo
0netrebavyplnat
+7928zaočkovaných
1. dávkou
Celkovo
1156789
+14149zaočkovaných
2. dávkou
Celkovo
533724
Aktualizácia: 5.5.2021 , 10.33 štatistiky vo svete viac informácií
16. 04. 2021 18:04 , článok bol aktualizovaný 16. 04. 2021 19:53 |

Otvárate v pondelok svoje obchody a služby? Toto všetko musíte splniť

Zverejnili vyhlášky, ktoré upravujú podmienky v prevádzkach platné od pondelka.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil znenie vyhlášok, ktoré upravujú podmienky v prevádzkach a podmienky organizovania hromadných podujatí a rovnako podmienky vstupu do prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Kúpaliská a plavárne

Od 19. apríla ostávajú zatvorené naďalej prírodné a umelé kúpaliská. Otvorené ostávajú prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne, ktoré vykonávajú liečebné procedúry na základe návrhu lekára podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. Deatiné informácie nájdete na konci článku v dvoch priložených súboroch PDF.

Kúpaliská a plavárne môžu otvoriť v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške.

Čo ostáva zatvorené

Zatvorené zostávajú aj prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, prevádzky verejného stravovania. Tie však naďalej však môžu vydávať jedlá so sebou alebo formou donáškovej služby.

Výdaj stravy

Otvorené sú aj kuchyne a výdajne stravy v zdravotníckych zariadeniach, školách a ostatných zariadeniach špecifikovaných vo vyhláške za dodržania nariadených protiepidemických opatrení, ak nie je možné v týchto zariadeniach spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu jedál inak.

Obchody a služby

Maximálny počet zákazníkov v prevádzke je stanovený na 1 osobu/15 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov.

Ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 metrov štvorcových, môže byť v prevádzke naraz len jeden zákazník. Do týchto limitov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

V prípade, že ide o teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl: ak plocha prevádzky nedosahuje 90 metrov štvorcových, môže sa v miestnosti nachádzať 6 účastníkov.

Vyhradené nákupné hodiny (od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka) pre osoby nad 65 rokov a pre osoby s ťažkým zdravotným portihnutím alebo ich sprievodcov zostávajú na ďalej v platnosti.

Taxislužby

V prípade taxislužieb je stanovená podmienka, že cestujúci môžu sedieť najviac dvaja v jednom rade.

Nákupné centrá

Obchodné domy budú musieť zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov. Cieľom tohto kroku je, aby sa ľudia v priestoroch obchodných domov nezdržiavali nad rámec času nevyhnutného na nákup.

Kaderníctva

Zariadenia prevádzok starostlivosti o ľudské telo budú musieť po každom zákazníkovi dezinfikovať pracovné miesto, čomu majú prispôsobiť aj časový harmonogram prevádzky. Toalety budú musieť byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si zákazník môže dočasne zložiť respirátor.

Autoškoly

Praktická výučba autoškôl a školiace strediská inštruktorov vykonávajúcich inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku musia dodržiavať tieto pravidlá:

Účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu. Po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom. Pri výcviku na vedenie motocyklov musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky. Počas výučby teórie a konania záverečných skúšok musí byť v učebni minimálne dvojmetrová vzdialenosť medzi účastníkmi kurzu; to sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára. Počas praktického výcviku nesmie byť vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; to sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok.

Lanovky a lyžiarske strediská

Prevádzka kabínových lanoviek nie je povolená. Všetky osoby využívajúce lanovky alebo vleky sa musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie starším ako 48 hodín, táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov. Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a dezinfikovať sa každú hodinu.

Hotely

Každý ubytovaný klient v hotely starší ako 10 rokov musí pri ubytovaní predložiť negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu nie starší ako 72 hodín. Konzumácia jedál a nápojov v spoločných priestoroch prevádzky nie je povolená, donáška do izby povolená je. Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Maximálna kapacita izieb je stanovená na 2 dospelé osoby alebo členov jednej domácnosti.

Múzeá, galérie a výstavné siene môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky.

Bohoslužby a hromadné podujatia

Povoľujú sa hromadné podujatia do 6 osôb. Vyhláška stanovuje podmienky pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy hromadných podujatí platia nasledovné podmienky: počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

V prípade športových podujatí sa upresnilo, že do limitu počtu osôb sa nezapočítava jeden tréner.


Komentáre ( 0)

 


Už ste čítali?