+3207pozitívnych Celkovo
456438
+12572testovaných Celkovo
3854815
+476pozitívnych
AG
Celkovo
405471
+8úmrtí Celkovo
12903
0hospitalizovaní Celkovo
1 141
+998zaočkovaných
Celkovo
0netrebavyplnat
+414zaočkovaných
1. dávkou
Celkovo
2490199
+584zaočkovaných
2. dávkou
Celkovo
2376648
Aktualizácia:
24.10.2021 , 10.11
Aktualizácia: 24.10.2021 , 10.11 štatistiky vo svete viac informácií
08. 07. 2021 15:56 | BRATISLAVA/tvnoviny.sk

Kedy potrebujete PCR test, e-hranicu či karanténu? Hygienici zverejnili pravidlá cestovania od 9. júla

Rozšíril sa zoznam krajín, z ktorých nepotrebujete po príchode negatívny PCR test.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: AP Photo/Petros Giannakouris

Od zajtra platia nové opatrenia na hraniciach a letiskách. Očkovaní majú výhodu, že nepotrebujú negatívny test ani ísť do karantény bez ohľadu na to, z ktorej krajiny sa vracajú. Stačí im registrovať sa na e-Hranici.

Ostatní sa vedia z izolácie vykúpiť negatívnym PCR testom na piaty deň. Prechodné obdobie do 9. augusta platí pre tých, čo majú zatiaľ len jedno očkovanie, a do septembra majú čas zaočkovať sa aj pendleri. No pozor, pokiaľ prichádzate z čiernej krajiny letecky priamo na Slovensko a dokonca aj keď ste zaočkovaní, potrebujete negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín.

Potrebná je aj registrácia na stránke ministerstva dopravy. Úrad Verejného zdravotníctva dnes na poslednú chvíľu novelizoval vyhlášku platnú od zajtra, aby zo zoznamu čiernych krajín vypustil Taliansko a Portugalsko a špecifikoval, že test v tomto prípade nepotrebujú deti do 12 rokov.

Po prílete na Slovensko už nebude potrebné preukazovať sa negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín z týchto krajín:

Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Taiwan, Turecko, Ukrajina.

Režim na hraniciach od 9. júla.
Režim na hraniciach od 9. júla. Foto: Úrad verejného zdravotníctva SR
 

Vstup na územie SR leteckou dopravou:

 • vzťahuje sa na prílet na letisko na území Slovenska
 • pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa pri prílete treba preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby. Táto povinnosť neplatí pre deti do 12 rokov.

Uvedená podmienka je stanovená preto, že cestujúci prichádzajú rizikovejším typom dopravy z krajiny, v ktorej hrozí zvýšené riziko nákazy epidemiologicky závažným variantom vírusu SARS-CoV-2. Kombináciou registrácie a testovania sa významne znižuje riziko šírenia nových nebezpečnejších variantov pandemického vírusu.

Ak prídete z inej ako vyššie uvedenej krajiny, potrebujete pri vstupe negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín.

Následne sa zaočkovaní ľudia musia zaregistrovať v e-hranici. Odkaz nájdete TU. Ak zaočkovaný nie ste, musíte okrem registrácie podstúpiť karanténu. Tá sa skončí 14. dňom, ak človek nevykazuje príznaky ochorenia.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň.

Deti do 12 rokov nie je potrebné testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.

Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali - končí sa vtedy, keď ostatným členom.

Karanténa nie je povinná pre:

 • plne zaočkovaných ľudí
 • osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu - prechodne do 9. augusta
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované; tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín
 • nezaočkovaných občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní - prechodne do 1. septembra
 • nezaočkované osoby, ktoré mali výnimku aj doteraz, ako posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby a ďalší, presný zoznam a prípadnú potrebu preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 stanovuje vyhláška; tieto osoby sa stále musia registrovať na e-hranici

Ďalšie zmeny vo výnimkách z karantény:

Vstup na územie SR pre vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií) a v niektorých životných situáciách vznikla povinnosť preukázať sa pri vstupe na Slovensko negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Povinnosť karantény sa po novom týka aj nezaočkovaných osôb ktoré krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na uzavretí manželstva vrátane blízkych osôb snúbencov. Výnimka pre krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby však ostáva zachovaná, ak sa nezaočkovaná osoba preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Kto je považovaný za zaočkovaného:

 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou (okamžite po podaní prvej dávky) - prechodne do 9. augusta

Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Registrácia na e-hranica:

Každá osoba, ktorá od 9. júla 2021 vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica. Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska

Registrovať sa treba pri každom vstupe na územie SR. To sa netýka:

 • plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov
 • osôb po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny - týmto osobám platí prvá registrácia do 9. augusta
 • osôb od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta
 • osôb cestujúcich za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí 1 týždeň

Jedna registrácia postačí do 1. septembra:

 • osobám, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou
 • majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou
 • občanom SR, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach susedných štátov do 100 km od otvoreného hraničného priechodu.

Registrovať sa na e-hranici nebudú musieť:

 • posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, členovia leteckého personálu, posádky v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej doprave,
 • vodiči a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta alebo prevážajú orgány určené na transplantáciu, krv a krvné náhrady,
 • zamestnanci pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie.

Vo vyhláške sa explicitne spresňuje, že v prípade osôb, ktoré prichádzajú na územie SR letecky z rizikových krajín, sa povinnosť mať negatívny výsledok RT-PCR testu nevzťahuje na deti do 12 rokov.

Režim pre ľudí cestujúcich za prácou, ktorí nie sú zaočkovaní - platí do 1. septembra 2021:

Karanténa sa na nich nevzťahuje, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

 • za posledných 14 dní navštívili iba krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Ukrajinu a zároveň
 • majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo Ukrajine alebo
 • majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, a miesto výkonu práce na území SR
 • majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce
 • majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní

Študenti vstupujúci na územie Slovenska, ktorí majú nad 12 rokov a navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní. Podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby. Zdôrazňujeme, že študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období kedy je prerušená ako napr. počas letných prázdnin).

Tranzit:

Pre prejazd územím SR naďalej platí, že treba prejsť bez zastavenia s výnimkou čerpania pohonných látok. Tranzit treba vykonať do 8 hodín. Pre tranzit sa netreba vopred registrovať. Pre tranzit sú určené koridory, ktorými je možné prechádzať.

Komentáre ( 0)

 


Už ste čítali?